LINKOWNIA

 

Fatima.pl - serwis o objawieniach fatimskich i zarazem oficjalna strona Apostolatu Fatimy


PiotrSkarga.pl - strona Stowarzyszenia i Instytutu Ks. Piotra Skargi


Santuario-Fatima.pt - serwis Sanktuarium w Fatimie (wersja polska)


TradycjaKatolicka.com.pl - blog o Tradycji

Witamy na nieoficjalnym blogu Apostolatu Fatimy!


Blog poświęcony tajemnicom i objawieniom fatimskim, a także grupie Apostolat Fatimy, która interesuje się tą tematyką i działa wokół niej. Apostolat Fatimy to grupa świeckich katolików, działająca przy Instytucie Ks. Piotra Skargi w Krakowie. Nasza społeczność propaguje i popularyzuje objawienia fatimskie, duchowość i pobożność katolicką oraz regularną modlitwę. Na naszym blogu chcemy pisać nie tylko o sprawach Kościoła, ale także o problemach współczesnej Polski i świata. Chcemy, by chrześcijańska rodzina jak najliczniej odpowiedziała na wezwanie Maryi z 1917 roku.

Najważniejsze miejsca objawień maryjnych

Z Matką Bożą związanych jest wiele miejsc kultu na całym świecie. Często powstały na pamiątkę objawień, które jednak w większości nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez Kościół i należą do tzw. objawień prywatnych, których czczenia się nie zabrania, ale i nie rozstrzyga ich niewątpliwości. O kilku z nich Kościół wypowiedział się jednak i mocą swojego autorytetu uznał ich autentyczność. Oto najważniejsze miejsca objawień i kultu maryjnego na świecie:

 

 

Instytut ks. Piotra Skargi z wizytą w Ziemi Świętej

Instytut Ks. Piotra Skargi przeprowadził kampanię, w której zachęcał Polaków do odmówienia Aktu osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa. Na wezwanie Instytutu odpowiedziało ponad 88 tysięcy osób. Nazwisko każdego uczestnika akcji zostało zapisane na pamiątkowym zwoju i ofiarowane w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Polacy składają 10 000 lilii w Fatimie

Instytut Księdza Piotra Skargi od ponad 17 lat z powodzeniem budzi sumienia Polaków. W roku 2017 przypadł niezwykły Jubileusz Stulecia Objawień Matki Bożej w Fatimie, więc Instytut zorganizował specjalną akcję.

Co może „reklamować” Maryja?

Co może „reklamować” Maryja? Wiemy o chodzi w bilbordowej akcji

 

„Reklama” fatimskiego orędzia na bilbordach mogła niejednego zadziwić. Zwykle tego typu przestrzeń wykorzystują firmy do zarekomendowania swoich produktów. Co może nam „sprzedać” Maryja?

Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi

W dniu 13 czerwca 1929 r. Siostra Łucja miała wizję Przenajświętszej Trójcy i Niepokalanego Serca Maryi, podczas której Matka Boża zakomunikowała jej, że "nadszedł moment, aby Kościół Święty został powiadomiony o Jej pragnieniu poświęcenia Rosji i o obietnicy nawrócenia tego kraju".

Dlaczego Watykan ma kłopot z objawieniami w Medjugorje? Madonna i Jej objawienia

Dlaczego Watykan ma kłopot z objawieniami w Medjugorje i czy nieślubne dzieci dyskwalifikują jako świadka kogoś, do kogo przemówiła Matka Boża - mówi mariolog, ksiądz doktor Janusz Królikowski.

Przepowiednie III wojny światowej oraz przepowiednie dla Polski - część druga

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

Siostra Łucja miała niezwykłe objawienia - przepowiednia III wojny światowej i przepowiednie dla Polski

Siostra Łucja Dos Santos - jedna z trójki pastuszków, którzy widzieli i rozmawiali w Fatimie w 1917 roku z Matką Bożą - doznawała objawień także w późniejszym czasie! Po wstąpieniu do klasztoru w Coimbrze, otrzymała proroctwa i przepowiednie, w których niebagatelne miejsce zajmuje Polska. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą także III wojny światowej, zaburzeń w przyrodzie i anomalii pogodowych, jakie mają dotknąć Ziemię.

Pierwsze objawienie Anioła

Pierwsze zjawienie się Anioła nastąpiło wiosną lub latem 1916 roku w grocie na wzgórzu Cabeço, niedaleko Aljustrel, i miało następujący przebieg, zgodnie z opisem Siostry Łucji:

Orędzie tragedii czy nadziei?

Propagowanie orędzia z Fatimy w byłych krajach komunistycznych w ramach akcji "Światła na Wschód" oraz przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijaoskiej im. Ks. Piotra Skargi, jest dopełnianiem warunków postawionych nam przez Matkę Bożą dla nawrócenia Rosji. Dziś błędy Rosji na Wschodzie wciąż w sferze ideologicznej bałamucą ludzi, że nie ma Boga. Łączą się one z moralnym kryzysem na Zachodzie, który propaguje życie jakby Boga nie było.

1 | 
2 |