LINKOWNIA

 

Fatima.pl - serwis o objawieniach fatimskich i zarazem oficjalna strona Apostolatu Fatimy


PiotrSkarga.pl - strona Stowarzyszenia i Instytutu Ks. Piotra Skargi


Santuario-Fatima.pt - serwis Sanktuarium w Fatimie (wersja polska)


TradycjaKatolicka.com.pl - blog o Tradycji

Orędzie tragedii czy nadziei?

Data publikacji: 2015-07-31 10:00  |  Data aktualizacji: 2015-07-31 10:09:00


Niezwykle ważnym wydarzeniem, które ożywiło i przybliżyło nam - ludziom kooca XX wieku - wydarzenia fatimskie z początku tego stulecia, była beatyfikacja pastuszków fatimskich Franciszka i Hiacynty, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II, 13 maja 2000 roku w Fatimie. Kościół święty postawił na świeczniku te "dwa płomyki, które Bóg zapalił, aby przyświecały ludzkości w jej ciemnych i niespokojnych godzinach". Przez Maryję, "Niewiastę obleczoną w słooce" spłynęło to światło i przeniknęło ich wnętrze tak, iż czuli się zanurzeni w Bogu i płonęli odtąd w tym świetle, jakim jest Bóg, a które ich nie paliło (bł. Franciszek z Fatimy).
Jest to światło radykalnej przemiany ich życia, które pomogło im błyskawicznie zostad świętymi, i w krótkim czasie osiągnąd szczyty doskonałości. Rozpaliło w nich żar miłości, pokuty i umartwienia. "Dzieci fatimskie w odpowiedzi na to nawiedzenie Matki Bożej dowiodły praktykowania cnót chrześcijaoskiego życia w stopniu heroicznym" - powiedział Ojciec Święty w homilii beatyfikacyjnej. Był to prawdziwy heroizm dziecięcy. Ich świętośd nie tylko zależy od objawieo, lecz także od ich wierności i poświęcenia, z jakim odpowiedziały na szczególny dar otrzymany od Pana Jezusa i od Jego Najświętszej Matki. Stanowią one doskonały przykład jak w sposób prosty, a zarazem wielkoduszny, trzeba dostosowad się do przemieniającego działania Łaski Bożej. Wyraziła to bł. Hiacynta mówiąc: "O gdybym mogła włożyd w serca wszystkich ludzi ogieo, który płonie w głębi mojego serca, i który sprawia, że kocham tak bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi". Gotowi byli znosid nawet największe cierpienia, aby nawrócid do Boga grzeszników i uratowad tych, którzy odrzucają miłosierną dłoo Ojca Niebieskiego, obfitośd Zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa oraz miłośd i zjednoczenie w Duchu Świętym.
Akcja "Światła na Wschód" ma w dzieciach fatimskich nowych patronów, którzy będą jej pomagad i dawad przykład wiernego wypełniania woli Bożej, przypomnianej w fatimskim orędziu nawrócenia i nadziei, które niesie światu triumf Niepokalanego Serca Maryi.
Bp Edward M. Frankowski